top of page

Sarin sanomaa:

Tunteiden käsittely on keskeistä näyttelijäntyössä. Työyhteisössä tunteet vaikuttavat kaikkeen toimintaan. Tunteiden oikea esille tuonti ja hallinta vuorovaikutustilanteissa erottaa menestyjät häviäjistä.

Valmennuksessani käytän toiminnallisia menetelmiä. Valmennettavien oma tunnekokemus luo pysyvän muistijäljen, pelkkä puhe unohtuu pian, samoin powerpointit. Yleisimpiä valmennuksieni teemoja ovat: vuorovaikutuksen parantaminen, kehon kieli, voimavarojen nostatus ja esiintymisvalmennus.

Olen valmentanut 2000-luvulla lukuisissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa kaikilla tasoilla toimitusjohtajasta lähettiin. Hyvä palaute ja innostava vuorovaikutus sytyttää minut ja yleisön aina uudestaan ja kannustaa jatkamaan. Positiiviset kokemukset vievät meitä kaikkia vahvasti eteenpäin!

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus

Kun vuorovaikutus toimii hyvin, asiat luistavat kuin itsestään.
Ideat nousevat siivilleen,  innostunut ja luova ilmapiiri imaisee kaikki mukaansa. Toivottu päämäärä saavutetaan ja ehkäpä enemmänkin.

Tämä ideaali ja dynaaminen tilanne on mahdollista tulemalla tietoiseksi vuorovaikutukseen liittyvistä mekanismeista.

Jokaisen yhteisön jäsenelle on eduksi tutkia mistä johtuu väärinymmärrykset, tyrmäävä ilmapiiri ja jopa mahdollinen pahoinvointi työpaikalla.

Onko vuorovaikutuksen sisällä negatiivista ilmaisua, sanatonta tai verbaalista?
Onko ilmapiiri rakentava vai hallitaanko sitä pelolla?
MIten jokainen saadaan ilmaisemaan itseään ja sitoutumaan?
Onko yhteisössä statusilmaisua, joka imee energiaa toisilta?
Mitä tunteita ilmapiiriin heitetään ja miksi?

Koska jokainen on vastuusta työilmapiiristä, on jokaisen yksilötasolla tultava tietoiseksi omista toimintatavoistaan. Kukin voi tehdä korjausliikkeen vuorovaikutuksessa ja näin auttaa itseään sekä toimimaan paremmin työyhteisön hyväksi, että parantamaan omaa jaksamistaan.


Sarin koulutustilaisuuksissa pureudutaan vuorovaikutuksen kysymyksiin hauskalla ja turvallisella tavalla. Koulutuksissa tunnistetaan omat sudenkuopat ja haasteet. Jokainen saa positiivisen ja kokonaisvaltaisen kokemuksen, jolla jatkaa innostuneesti omaa kehittymistään. Työyhteisön energia, luovuus ja innovatiivisuus kasvavat.

Esiintymisvalmennus

Esiintymisvalmennus

Jokaisen meistä on tärkeää saada asiansa ilmaistua vakuuttavasti, oli sitten kyse työpaikan palaverista, luennosta, myymisestä, puheesta juhlissa tai politiikassa.

Esiintyjän puhe voi olla mieleenpainuva tai se voi haihtua kuulijan mielestä hetkessä.

Jokaisen on mahdollista oppia vakuuttavaksi esiintyjäksi ja puhujaksi, jonka puhe jättää kuulijan mieleen pysyvän muistijäljen ja tunnekokemuksen.

Jokaisella on vahvuuksia ja heikkouksia.

Sarin koulutuksessa vahvuuksia opitaan hyödyntämään ja heikkouksia lähdetään kehittämään.  

Pelkojen ja epävarmuuksien sijalle voidaan saada varma ja innostunut esiintyjä,
joka jopa nauttii esiintymisestään.

bottom of page