top of page

Sari Havas

Näyttelijä, käsikirjoittaja ja kouluttaja
Services
Sarin sanomaa

Tunteiden käsittely on keskeistä näyttelijäntyössä. Työyhteisössä tunteet vaikuttavat kaikkeen toimintaan. Tunteiden oikea esille tuonti ja hallinta vuorovaikutustilanteissa erottaa menestyjät häviäjistä.

Kun vuorovaikutus toimii hyvin, asiat luistavat kuin itsestään. Ideat nousevat siivilleen,  innostunut ja luova ilmapiiri imaisee kaikki mukaansa. Toivottu päämäärä saavutetaan ja ehkäpä enemmänkin.

Vuorovaikutus
Esiintymisvalmennus

Jokaisen meistä on tärkeää saada asiansa ilmaistua vakuuttavasti, oli sitten kyse työpaikan palaverista, luennosta, myymisestä, puheesta juhlissa tai politiikassa.

SARIN SANAT

Toimin kouluttajana, luennoitsijana ja valmentajana erilaisten työhyvinvointiin, johtamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvien teemojen parissa.

Työssäjaksamiseen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota; työelämä muuttuu ja työurat pitenevät. Parempia tuloksia saadaan todistetusti aikaan silloin, kun työilmapiiri on kannustava ja motivoiva.​

Kiire ja stressi vievät meitä kauemmas itsestämme ja luovat huonoa ilmapiiriä ympärillemme. Tarvitsemme silloin tällöin valmentajaa muistuttamaan siitä, mihin huomiota on tärkeää kiinnittää.

Tarvitsemme taitoja pitää huoltaa itsestämme sekä toisinaan irtiravistelua rutiineista jotta voimme uudistua ja osaisimme arvostaa itseämme uudella tavalla. Ja kun arvostamme itseämme, arvostamme myös muita.

”Itse toiminnalliset harjoitukset olivat minusta loistavia: ne tarjosivat mahdollisuuden oivaltaa itsestään syvällisellä tasolla omia pyrkimyksiä ja tapoja vuorovaikuttaa.”

SARIN CV
Sari Havas on näyttelijä ja  vuorovaikutus-kouluttaja. 
bottom of page