Olen toiminut improvisaatioteatteri Stella Polariksessa 25 vuoden ajan ja saanut improvisaation kautta oppia läsnäoloa, heittäytymistä ja uskallusta kohdata elämää ilman kontrollin halua. Tätä kautta olen myös saanut paljon oppia ja kokemusta, jota myös haluan intohimoisesti jakaa eteenpäin erilaisten koulutusten muodossa.

Olen itse utelias ja ikuinen oppija ja hankin aina mahdollisuuksien mukaan myös itselleni lisäkoulutusta. Olen kouluttautunut mm. seksuaali- ja parisuhdeterapeutiksi.

Koulutukset, luennot ja valmennukset

Toimin kouluttajana, luennoitsijana ja valmentajana erilaisten työhyvinvointiin, johtamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvien teemojen parissa.

Työssäjaksamiseen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota; työelämä muuttuu ja työurat pitenevät. Parempia tuloksia saadaan todistetusti aikaan silloin, kun työilmapiiri on kannustava ja motivoiva.

Kiire ja stressi vievät meitä kauemmas itsestämme ja luovat huonoa ilmapiiriä ympärillemme. Tarvitsemme silloin tällöin valmentajaa muistuttamaan siitä, mihin huomiota on tärkeää kiinnittää.

Tarvitsemme taitoja pitää huoltaa itsestämme sekä toisinaan irtiravistelua rutiineista jotta voimme uudistua ja osaisimme arvostaa itseämme uudella tavalla. Ja kun arvostamme itseämme, arvostamme myös muita.

Tunteiden lukutaito ja joustavuus omassa ilmaisussa auttavat tasapainoisemman elämän löytämisessä. Ne auttavat myös löytämään tavan kommunikoida ja toimia yhdessä. Näistä aineksista rakennan erilaisia koulutus-, valmennus- ja luentokokonaisuuksia, aina tilaajan tarpeiden mukaan räätälöiden. Koulutuksen tavoitteet ja painopisteet voivat rakentua esim. seuraavista teemoista:

 • Keskinäisen arvostuksen kasvaminen
 • Yhteishengen nostatus
 • Pulmatilanteiden ratkaisu rakentavassa hengessä
 • Luovuuden lisääntyminen
 • Asiakaspalvelun vuorovaikutuksen parantaminen
 • Kollegoiden tukeminen ja kannustaminen
 • Parempi sitoutuminen tehtyihin ratkaisuihin
 • Ryhmien johtaminen
 • Kehonkielen merkitys
 • Huumorin lisääntyminen
 • Voimavarojen nostatus
 • Selkeys omassa ilmaisussa
 • Läsnäolo ja kuuntelu

Ota yhteyttä:

Sari Havas

sari.havas(at)elisanet.fi

puh: 040-5886413